Localización

Cabada comercial

Caracas, 10 - Bajo
36203 Vigo - Pontevedra
info@cabadacomercial.com
Telefono: 986421617
Fax: 986483297

Latitud : 42o 13' 49.97856''
Longitud : -8o 43' 11.3394''

Almacén Vincios

Rúa Outeiro do Ferro, n° 55 - Polígono A Pasaxe - (36316) VINCIOS - GONDOMAR | Tfno: 986467001

Almacén Ponteareas

Lomba, n° 81 (36860) AREAS- PONTEAREAS | Tfno/Fax: 986640283
Caracas, 10 - Bajo | 36203 Vigo - Pontevedra info@cabadacomercial.com | Telefono: 986421617 | Fax: 986483297 ALMACÉN VINCIOS | Rúa Outeiro do Ferro, nº 55 - Polígono A Pasaxe - (36316) VINCIOS - GONDOMAR | Tfno: 986467001 ALMACEN PONTEAREAS | Lomba, nº 81 (36860) AREAS- PONTEAREAS | ponteareas@cabadacomercial.com | Tfno: 986640283